Tư vấn khảo sát thiết kế chi tiết-dự toán

Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn khảo sát thiết kế chi tiết-dự toán. Dự án nhóm B, ngành cấp thoát nước.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
Số hiệu: 305/QĐ-CTUBND
Ngày ban hành: 20/02/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
Số hiệu: 831/QĐ-CTUBND
Ngày ban hành: 10/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Cấp thoát nước
Nguồn vốn: Viện trợ, Vốn ngân sách Tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 52172478000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn khảo sát thiết kế chi tiết-dự toán (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1 Gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế chi tiết-dự toán
 • 2871697000 (VND)
 •  (VND)
 • Viện trợ
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 6/2009Hợp đồng hỗn hợp 180 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 111
  Ngày xuất bản 02/06/2009