Gói thầu: Mô hình giảng dạy – Mua sắm trước một số trang thiết bị y tế thuộc dự án xây dựng trường Cao đẳng Y dược tỉnh Bình Dương

Gói thầu: Mô hình giảng dạy – Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trước một số trang thiết bị y tế thuộc dự án xây dựng trường Cao đẳng Y dược tỉnh Bình Dương

Gói 2
Quý II năm 2009
90 ngày ( kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 514.370.580 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trước một số trang thiết bị y tế thuộc dự án xây dựng trường Cao đẳng Y dược tỉnh Bình Dương