Toàn bộ xây lắp công trình: Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc-Mỹ phẩm-Thực phẩm tỉnh Quảng Trị

Kế hoạch đấu thầu: Toàn bộ xây lắp công trình: Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc-Mỹ phẩm-Thực phẩm tỉnh Quảng Trị. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Quảng Trị
Số hiệu:59/QĐ-UBND ngày 12/01/2009
Ngày ban hành:12/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Quảng Trị
Số hiệu:1289/UBND-VX ngày 25/5/2009
Ngày ban hành:25/05/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 10043000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Toàn bộ xây lắp công trình: Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc-Mỹ phẩm-Thực phẩm tỉnh Quảng Trị (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  09Gói thầu số 9: Toàn bộ xây lắp công trình: Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc-Mỹ phẩm-Thực phẩm tỉnh Quảng Trị
 • 6.885.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển6/2009Theo đơn giá400 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:116
  Ngày xuất bản09/06/2009