Gói thầu: bảo hiểm công trình – Cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Tân Phú Trung

Gói thầu: bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu Cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Tân Phú Trung

10
Quí III/2010
17 tháng
Giá gói thầu:
 • 54.596.053 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu ” Cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Tân Phú Trung