Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát thi công xây dựng đường vào dây cấp điện thi công – và lựa chọn nhà thầu năm 2008, Dự án thủy điện VĨnh Sơn 3

 Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát thi công xây dựng đường vào dây cấp điện thi công – Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008, Dự án thủy điện Vĩnh Sơn 3.

VS2-11
2009
120 ngày
Price of parcel
 • 200.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Tự thực hiện
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008, Dự án thủy điện VĨnh Sơn 3