Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Đường nối Yên Ninh – Núi Đá Chồng, thị trấn Khánh Hải – Công trình đường nối Yên Ninh – Núi Đá Chồng, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Đường nối Yên Ninh – Núi Đá Chồng, thị trấn Khánh Hải – Kế hoạch đấu thầu: Công trình đường nối Yên Ninh – Núi Đá Chồng, thị trấn Khánh hải, huyện Ninh Hải

05
Trong quý II, III năm 2009
Kể từ ngày bàn giao mặt bằng cho đơn vị trúng thầu thi công cho đến ngày nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.
Giá gói thầu:
 • 76.800.090 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Công trình đường nối Yên Ninh – Núi Đá Chồng, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải