Trụ sở Quận Uỷ – Hội đồng nhân dân – Uỷ ban Nhân dân Quận 7

Kế hoạch đấu thầu Trụ sở Quận Uỷ – Hội đồng nhân dân – Uỷ ban Nhân dân Quận 7. Dự án nhóm B, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Số hiệu: 10/QĐ-SXD-KHĐT
Ngày ban hành: 20/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Số hiệu: 101/QĐ-SXD-QLKTXD
Ngày ban hành: 08/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 50.685.386.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu “Trụ sở Quận Uỷ – Hội đồng nhân dân – Uỷ ban Nhân dân Quận 7 (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán; Thử tĩnh tải cọc BTCT; Xây lắp; Cung cấp lắp đặt thiết bị (EPC)
 • 43.783.124.969 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí II-III/năm 2009Hợp đồng hỗn hợp 18 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 115
  Ngày xuất bản 10/06/2009