Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán – tư vấn khảo sát, TKKT, lập dự toán và tư vấn thẩm tra TKKT,

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán – Kế hoạch đấu thầu tư vấn khảo sát, TKKT, lập dự toán và tư vấn thẩm tra TKKT, DT thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai

02
Quí 2, quí 3 năm 2009
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 1371881953 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu tư vấn khảo sát, TKKT, lập dự toán và tư vấn thẩm tra TKKT, DT thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn km244+155-km262+353 (từ điểm cuối của giai đoạn 1 đến cầu Kim Thành), tỉnh Lào Cai