Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình – Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 156 đoạn Ngòi Phát – Amu sung (km6-km43)

Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình – Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 156 đoạn Ngòi Phát – Amu sung (km6-km43)

04
Quí 2, quí 3 năm 2009
Theo tiến độ thi công là 480 ngày
Giá gói thầu:
 • 313236788 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 156 đoạn Ngòi Phát – Amu sung (km6-km43)