Gói thầu: Rà phá bom mìn, vật nổ – Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 156 đoạn Ngòi Phát – Amu sung (km6-km43)

Gói thầu: Rà phá bom mìn, vật nổ – Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 156 đoạn Ngòi Phát – Amu sung (km6-km43)

06
Quí 2, quí 3 năm 2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 684452370 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 156 đoạn Ngòi Phát – Amu sung (km6-km43)