Công trình xây dựng mở rộng trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh quận 5

Kế hoạch đấu thầu: Công trình xây dựng mở rộng trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh quận 5. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân quận 5
Số hiệu:944/QĐ-UBND
Ngày ban hành:08/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân quận 5
Số hiệu:1770/QĐ-UBND
Ngày ban hành:12/06/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 12.183.582.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Công trình xây dựng mở rộng trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh quận 5 (13 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1Khảo sát địa chất và địa hình
 • 85.295.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2007Trọn góiNăm 2007
  Gói thầu số 2Khảo sát đánh giá chất lượng còn lại của khu A (để cải tạo)
 • 105.590.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2007Trọn góiNăm 2007
  Gói thầu số 3Khảo sát đánh giá chất lượng còn lại của khu C, khu D (để xây mới)
 • 30.409.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2007Trọn góiNăm 2007
  Gói thầu số 4Lập dự án đầu tư
 • 57.980.156 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2008Trọn góiNăm 2008 – 2009
  Gói thầu số 5Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình
 • 301.301.840 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Theo tỷ lệ phần trămNăm 2009
  Gói thầu số 6Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình
 • 32.829.954 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Theo tỷ lệ phần trămNăm 2009
  Gói thầu số 7Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công
 • 30.032.277 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Theo tỷ lệ phần trămNăm 2009
  Gói thầu số 8Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 76.535.639 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Theo đơn giáNăm 2009 – 2010
  Gói thầu số 9Bảo hiểm công trình
 • 19.754.414 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Trọn góiNăm 2009 – 2010
  Gói thầu số 10Tư vấn kiểm toán
 • 40.518.824 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2010Theo tỷ lệ phần trămNăm 2010
  Gói thầu số 11Quản lý dự án
 • 215.121.738 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơTự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009 – 2010Theo tỷ lệ phần trămNăm 2009 – 2010
  Gói thầu số 12Xây lắp chính, phòng cháy chữa cháy và thử tĩnh tải cọc
 • 9.789.432.214 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Theo đơn giáNăm 2009 – 2010
  Gói thầu số 13Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị
 • 218.673.255 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009 – 2010Theo tỷ lệ phần trămNăm 2009 – 2010
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:121
  Ngày xuất bản18/06/2009