Xây dựng công trình

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Gia Lai
Số hiệu: 1143/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/09/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Gia Lai
Số hiệu: 681/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 11553800000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình (05 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  001 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu
 • 3.611.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói 10 ngày
  02 Xây dựng công trình
 • 8.973.818.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Trọn gói 350 ngày
  03 Tư vấn giám sát thi công
 • 194.338.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Trọn gói Theo tiến độ thi công
  04 Bảo hiểm công trình
 • 24.915.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Trọn gói Từ lúc khởi công + thời gian bảo hành
  05 Tư vấn kiểm toán
 • 39.725.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2010Trọn gói 20 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 121
  Ngày xuất bản 18/06/2009