Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công – Xây dựng công trình

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình

03
Quý III/2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 194.338.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình