Trang thiết bị- Trường Chính trị Tiền Giang

Kế hoạch đấu thầu: Trang thiết bị- Trường Chính trị Tiền Giang. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang
Số hiệu: số 773/QĐ-SKH&ĐT
Ngày ban hành: 08/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang
Số hiệu: số 1269/QĐ-SKH&ĐT
Ngày ban hành: 03/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.094.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trang thiết bị- Trường Chính trị Tiền Giang (7 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Cung cấp thiết bị bàn ghế
 • 669.600.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói 90 ngày
  2 Cung cấp thiết bị máy vi tính
 • 245.712.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói 30 ngày
  3 Quản lý dự án
 • 21.088.788 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thực hiện dự án
  4 Lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị
 • 2.352.352 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 45 ngày
  5 Giám sát lắp đặt thiết bị
 • 6.983.831 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  6 Bảo hiểm
 • 1.830.624 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói 90 ngày
  7 Kiểm toán
 • 5.934.554 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 120
  Ngày xuất bản 17/06/2009