Gói thầu: Cung cấp thiết bị máy vi tính – Trang thiết bị- Trường Chính trị Tiền Giang

Gói thầu: Cung cấp thiết bị máy vi tính – Kế hoạch đấu thầu: Trang thiết bị- Trường Chính trị Tiền Giang

2
Quý II/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 245.712.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trang thiết bị- Trường Chính trị Tiền Giang