Dự án cung cấp nước cho 03 xã vùng hạ Tân Phước Tây , Nhựt Ninh , Đức Tân – huyện Tân Trụ

Kế hoạch đấu thầu: Dự án cung cấp nước cho 03 xã vùng hạ Tân Phước Tây , Nhựt Ninh , Đức Tân – huyện Tân Trụ. Dự án nhóm C, ngành cấp thoát nước.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Long An
Số hiệu:1101/QĐ-UBND
Ngày ban hành:05/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Long An
Số hiệu:1423/QĐ-UBND
Ngày ban hành:09/06/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Cấp thoát nước
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 10.654.236.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án cung cấp nước cho 03 xã vùng hạ Tân Phước Tây , Nhựt Ninh , Đức Tân – huyện Tân Trụ (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Thi công xây dựng dự án cung cấp nước cho 03 xã vùng hạ Tân Phước Tây , Nhựt Ninh , Đức tân – huyện Tân Trụ
 • 8.063.857.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2009Theo đơn giá360 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:120
  Ngày xuất bản17/06/2009