Gói thầu: Nâng cấp cải tạo nhánh đường sắt Mương Mán-Phan Thiết – dự án đầu tư xây dựng công trình Di dời ga Phan Thiết ra khỏi trung tâm thành phố Phan Thiết.

Gói thầu: Nâng cấp cải tạo nhánh đường sắt Mương Mán-Phan Thiết – Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Di dời ga Phan Thiết ra khỏi trung tâm thành phố Phan Thiết

Gói thầu số 3
Quý IV/2007
420 ngày
Giá gói thầu:
 • 28.520.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình “Di dời ga Phan Thiết ra khỏi trung tâm thành phố Phan Thiết”