Trung tâm VHTT khu vực Nam Ban

Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm VHTT khu vực Nam Ban. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Lâm Hà
Số hiệu: 1986/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND huyện Lâm Hà
Số hiệu: 1986/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/11/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hà Nội,
Tổng mức đầu tư:
 • 17.184.525.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm VHTT khu vực Nam Ban (04 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói số 01 XD nhà VH – TT và san gạt MB giai đoạn 1
 • 7.404.367.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hà Nội
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 07/2009Theo đơn giá 270 ngày
  02 San gạt MB giai đoạn 2 và Sân vận động
 • 6.137.958.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hà Nội
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I – 2010Theo đơn giá 160 ngày
  03 XD Cổng, hàng rào, sân đường nội bộ, cấp thoát nước ngoài nhà
 • 3.203.200.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hà Nội
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I – 2010Theo đơn giá 120 ngày
  04 Hệ thống điện ngoài nhà
 • 439.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hà Nội
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy 2 – 2010Theo đơn giá 60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 125
  Ngày xuất bản 24/06/2009