Điều chỉnh: Dự án Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity

Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh: Dự án Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity. Dự án nhóm B, ngành Điện.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Sở Công thương TPHCM
Số hiệu:110/QĐ-SCT
Ngày ban hành:23/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Sở Công thương TP.HCM
Số hiệu:170/QĐ-SCT
Ngày ban hành:19/06/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Điện
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 998.871.294.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh: Dự án “Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity” (3 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Tư vấn đấu thầu các gói thầu EPC
 • 614.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 5,6,7 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm230 ngày
  5Gói thầu EPC đường dây 500-110kV
 • 172.958.700.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Có sơ tuyểnTháng 7,8,9,10 năm 2009Hợp đồng hỗn hợp420ngày
  7Gói thầu EPC cáp ngầm 110kV
 • 48.084.600.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Có sơ tuyểnTháng 7,8,9,10 năm 2009Hợp đồng hỗn hợp350 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:126
  Ngày xuất bản23/06/2009