Mua sắm sách giáo khoa và vở học sinh cấp không thu tiền cho học sinh dân tộc thiểu số trong năm học 2009-2010

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm sách giáo khoa và vở học sinh cấp không thu tiền cho học sinh dân tộc thiểu số trong năm học 2009-2010. Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Số hiệu:206/QĐ-UBND
Ngày ban hành:28/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Số hiệu:813/QĐ-UBND
Ngày ban hành:15/06/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giáo dục
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 8588000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm sách giáo khoa và vở học sinh cấp không thu tiền cho học sinh dân tộc thiểu số trong năm học 2009-2010 (1 gói thầu)


  1. Tên gói thầu: Mua sắm sách giáo khoa và vở học sinh. – Hợp đồng số 1: Sách giáo khoa. – Hợp đồng số 2: Vở học sinh. 2. Giá gói thầu: 8.575.377.000 đồng. – Hợp đồng số 1: 4.581.803.000 đồng. – Hợp đồng số 2: 3.993.574.000 đồng. 3. Kinh phí: sự nghiệp giáo dục đào tạo năm 2009. 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước. 5. Phương thức đấu thầu: 01 một túi hồ sơ. 6. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2009. 7. Hình thức hợp đồng: Trọn gói, riêng biệt từng hợp đồng. 8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  , ,
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:126
  Ngày xuất bản23/06/2009