Gói 1: “Cung cấp dụng cụ đồ nghề, dụng cụ an toàn phục vụ quản lý vận hành và sửa chữa lưới điện” thuộc các công trình Chuẩn bị sản xuất Đường dây 220kV SêSan 4 – Pleiku, Đường dây 220kV Buôn Kuốp – Buôn Tua Sra

Kế hoạch đấu thầu: Gói 1: “Cung cấp dụng cụ đồ nghề, dụng cụ an toàn phục vụ quản lý vận hành và sửa chữa lưới điện” thuộc các công trình Chuẩn bị sản xuất Đường dây 220kV SêSan 4 – Pleiku, Đường dây 220kV Buôn Kuốp – Buôn Tua Sra. Dự án nhóm C, ngành Điện.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia
Số hiệu:585/QĐ-NPT
Ngày ban hành:31/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Công ty Truyền tải Điện 3
Số hiệu:1033/QĐ-TTĐ3
Ngày ban hành:12/06/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Điện
Nguồn vốn:Vốn tự có,
Tổng mức đầu tư:
 • 3114099000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói 1: “Cung cấp dụng cụ đồ nghề, dụng cụ an toàn phục vụ quản lý vận hành và sửa chữa lưới điện” thuộc các công trình Chuẩn bị sản xuất Đường dây 220kV SêSan 4 – Pleiku, Đường dây 220kV Buôn Kuốp – Buôn Tua Srah, Đường dây 220kV Buôn Tua Srah – Đắk Nông. (01 gói thầu)


  Đấu thầu rộng rãi trong nước
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Gói 1: “Cung cấp dụng cụ đồ nghề, dụng cụ an toàn phục vụ quản lý vận hành và sửa chữa lưới điện” thuộc các công trình Chuẩn bị sản xuất Đường dây 220kV SêSan 4 – Pleiku, Đường dây 220kV Buôn Kuốp – Buôn Tua Srah, Đường dây 220kV Buôn Tua Srah – Đắk Nông.
 • 2791600000 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 7/2009Trọn gói16 tuần
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:125
  Ngày xuất bản24/06/2009