Gói thầu: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công – Kế họach đấu thầu dự án Trường THPT Đinh Tiên Hòang TP Vũng Tàu

Gói thầu: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công – Kế hoạch đấu thầu: Kế họach đấu thầu dự án Trường THPT Đinh Tiên Hòang TP Vũng Tàu

Gói 09
Quý I/2010
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 911.774.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế họach đấu thầu dự án Trường THPT Đinh Tiên Hòang TP Vũng Tàu