Xây lắp công trình

Kế hoạch đấu thầu: Xây lắp công trình đường Giao thông nông thôn. Dự án nhóm B, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La
Số hiệu: 257/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La
Số hiệu: 703/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác,
Tổng mức đầu tư:
 • 58.237.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu (06 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 01 Gói thầu xây lắp công trình đường GTNT Hua Ty – Chà Mạy nối Trung tâm xã Long Hẹ
 • 51.860.600.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo đơn giá Quy định trong hồ sơ mời thầu
  02 Đường GTNT Hua Ty Chà Mạy nối Trung tâm xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu
 • 1.815.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo đơn giá Quý II năm 2009
  03 Gói thầu tư vấn lựa chọn nhà thầu
 • 59.600.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Quý III năm 2009
  04 Tư vấn giám sát xây dựng
 • 860.800.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Hai giai đoạnĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo hồ sơ mời thầu
  05 Kiểm toán công trình
 • 162.800.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm Quý III năm 2010
  06 Bảo hiểm công trình
 • 217.800.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Trọn gói Quý III+ IV năm 2010
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 128
  Ngày xuất bản 27/06/2009