Mua sắm trang thiết bị phân tích

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị phân tích. Dự án nhóm C, ngành Hải quan.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Số hiệu: 431/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành: 06/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Số hiệu: 431/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành: 06/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hải quan
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 4.615.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị phân tích (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1205/QĐ-TCHQ Mua sắm trang thiết bị phân tích
 • 4.615.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 07/2009Trọn gói Tối đa 70 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 126
  Ngày xuất bản 25/06/2009