Gói thầu: Bảo hiểm công trình

Gói thầu: Bảo hiểm công trình

06
Quý III năm 2009
Quý III+ IV năm 2010
Giá gói thầu:
 • 217.800.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu