Gói thầu: Giám sát thi công – Đường GTNT Hua Ty – Chà Mạy xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu

Gói thầu: Giám sát thi công – Kế hoạch đấu thầu: Đường GTNT Hua Ty – Chà Mạy xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu

04
Quý III năm 2009
Trong thời gian thi công
Giá gói thầu:
 • 902.314.076 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường GTNT Hua Ty – Chà Mạy xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu