Mở rộng trường trung học Hàng hải I (nay là trường Cao đẳng Hàng hải I)

Kế hoạch đấu thầu: Mở rộng trường trung học Hàng hải I (nay là trường Cao đẳng Hàng hải I). Dự án nhóm B, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông Vận Tải
Số hiệu:Số 577/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành:13/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
Số hiệu:Số 577/QĐ- BGTVT
Ngày ban hành:13/03/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Giáo dục
Nguồn vốn:ADB + Ngân sách NN,
Tổng mức đầu tư:
 • 29.653.090(VND)
 • 43.886.345(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mở rộng trường trung học Hàng hải I (nay là trường Cao đẳng Hàng hải I) (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  gói thầu số 02Mở rộng trường trung học hàng hải (nay là trường cao đẳng hàng hải 1)
 • 29.653.090 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển06/05/2009Theo đơn giá12/06/2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:130
  Ngày xuất bản01/07/2009