Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục trạm thuỷ điện hồ B thuộc Công trình thuỷ điện Đăk Pône

Kế hoạch đấu thầu: Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục trạm thuỷ điện hồ B thuộc Công trình thuỷ điện Đăk Pône. Dự án nhóm B, ngành Điện.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Công ty Điện lực 3
Số hiệu:3225/QĐ-ĐL3-15
Ngày ban hành:28/06/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3
Số hiệu:Số 39/QĐ-HĐQT
Ngày ban hành:29/06/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Điện
Nguồn vốn:Vốn tự có và vốn vay tín dụng ,
Tổng mức đầu tư:
 • 325.671.569.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục trạm thuỷ điện hồ B thuộc Công trình thuỷ điện Đăk Pône (15 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói số 1Cung cấp thiết bị cơ khí thuỷ lực, thiết bị điện trong nhà máy và đường ống áp lực
 • 9.409.090.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo đơn giá12 Tháng
  Gói số 2Xây dựng nhà máy, đường ống áp lực, cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ khí thuỷ công
 • 8.759.160.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo đơn giá12 tháng
  Gói số 3Lắp đặt thiết bị nhà máy và đường ống áp lực
 • 1.840.510.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Theo đơn giá10 tháng
  Gói số 4Cung cấp vật tư thiết bị trạm nâng
 • 2.083.460.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2009Theo đơn giá06 tháng
  Gói số 6Cung cấp VTTB, thi công xây lắp đường dây điện và trạm biến áp
 • 2.479.960.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2009Theo đơn giá10 tháng
  Gói số 7Khảo sát và lập thiết kế BVTC đường quản lý vận hành
 • 112.530.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo đơn giá03 tháng
  Gói số 8Khảo sát và lập thiết kế BVTC đường dây 22kV, trạm nâng
 • 134.060.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Theo đơn giá03 tháng
  Gói số 11Đánh giá tác động môi trường
 • 50.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Theo đơn giá20 tháng
  Gói số 12Rà phá bom mìn
 • 190.330.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo đơn giá03 tháng
  Gói số 13Bảo hiểm
 • 208.720.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Theo đơn giá20 Tháng
  Gói số 14Kiểm toán
 • 110.700.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm09 tháng
  Gói số 16Thí nghiệm chuyên ngành
 • 50.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2009Theo đơn giá24 tháng
  Gói số 17Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị
 • 55.950.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2010Theo đơn giá03 tháng
  Gói số 24Cắm mốc ranh giới, đo vẽ địa chính, điều tra khảo sát lập hồ sơ phục vụ công tác đền bù GPMB
 • 75.960.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Theo đơn giá02 tháng
  Gói số 26Vận chuyển vật tư thiết bị
 • 260.070.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo đơn giá12 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:132
  Ngày xuất bản03/07/2009