Gói thầu: Lập dự án đầu tư – Xây dựng trường Tiểu học Hùng Vương quận 5

Gói thầu: Lập dự án đầu tư – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trường Tiểu học Hùng Vương quận 5

Gói thầu số 3
Năm 2008
Năm 2008 – 2009
Giá gói thầu:
 • 119.782.583 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trường Tiểu học Hùng Vương quận 5