Trung tâm thông tin chỉ huy- Công an tỉnh Tiền Giang

Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm thông tin chỉ huy- Công an tỉnh Tiền Giang. Dự án nhóm C, ngành Quốc phòng an ninh.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 2027/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tìên Giang
Số hiệu: số 2272/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Quốc phòng, an ninh
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 13.342.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm thông tin chỉ huy- Công an tỉnh Tiền Giang (7 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Xây dựng+ thử tĩnh cọc
 • 11.042.992.810 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Đấu thầu hạn chế, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 7/2009Theo đơn giá 300 ngày
  2 Tư vấn lựa chọn nhà thầu
 • 31.429.515 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 7/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  3 Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công
 • 244.533.482 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  4 Bảo hiểm
 • 21.947.986 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Trọn gói Theo tiến độ thi công
  5 Kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 85.586.719 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  6 Kiểm toán
 • 49.696.467 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2010Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  7 Quản lý dự án
 • 240.977.908 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ dự án
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 136
  Ngày xuất bản 07/07/2009