Đầu tư TTB phục vụ mặt đất của TIAGS

Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư TTB phục vụ mặt đất của TIAGS. Dự án nhóm C, ngành Hàng không.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Số hiệu: 1043/QĐ-TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành: 21/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Số hiệu: 1043/QĐ-TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành: 21/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: Vốn khác của doanh nghiệp,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.349.851.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư TTB phục vụ mặt đất của TIAGS (3 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Mua sắm 01 xe ô tô tải 2 tấn của TIAGS
 • 27.826 (USD)
 • 495.302.800 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 45 ngày, trong quý 3Trọn gói 30 ngày
  2 Mua sắm 01 xe ô tô 1,1 tấn của TIAGS
 • 30.300 (USD)
 • 539.340.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 45 ngày, trong quý 3Trọn gói 30 ngày
  3 Mua sắm 10 máy hút bụi 115V – 400 Hz của TIAGS
 • 280.000.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 45 ngày, trong quý 3Trọn gói 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 136
  Ngày xuất bản 09/07/2009