Gói thầu: Mua sắm 01 xe ô tô 1,1 tấn của TIAGS – Đầu tư TTB phục vụ mặt đất của TIAGS

Gói thầu: Mua sắm 01 xe ô tô 1,1 tấn của TIAGS – Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư TTB phục vụ mặt đất của TIAGS

2
45 ngày, trong quý 3
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 30.300 (USD)
 • 539.340.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư TTB phục vụ mặt đất của TIAGS