Mua sắm bàn ghế học sinh

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm bàn ghế học sinh. Dự án nhóm C, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND quận Bình Tân
Số hiệu: 6965/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND quận Bình Tân
Số hiệu: 6965/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 174123000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm bàn ghế học sinh (1 gói thầu)


  Mua sắm bàn ghế học sinh, tủ đựng sách thư viện, tủ đựng hồ sơ văn phòng
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  6965/QĐ-UBND Mua sắm bàn ghế học sinh
 • 174.123.000 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 10/7/2009Trọn gói Trong tháng 7 năm 2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 135
  Ngày xuất bản 08/07/2009