Nhà khách UBND huyện Dầu Tiếng (Gói thầu xây lắp)

Kế hoạch đấu thầu: Nhà khách UBND huyện Dầu Tiếng (Gói thầu xây lắp). Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Dầu Tiếng
Số hiệu: 243/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND huyện Dầu Tiếng
Số hiệu: 285/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 4.646.983.774(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Nhà khách UBND huyện Dầu Tiếng (Gói thầu xây lắp) (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Nhà khách UBND huyện Dầu Tiếng (Gói thầu xây lắp)
 • 3.841.112.750 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo đơn giá 180 ngày ( kể cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 137
  Ngày xuất bản 10/07/2009