Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở xã Sơn A, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Kế hoạch đấu thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở xã Sơn A, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Dự án nhóm C, ngành Thủy lợi.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Số hiệu:280/UBND-XD
Ngày ban hành:02/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
Số hiệu:130/QĐ-SNN
Ngày ban hành:03/07/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Thuỷ lợi
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 40.000.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở xã Sơn A, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. (01 gói thầu)


  Hình thức hợp đồng: Phần công việc khảo sát áp dụng hình thức theo đơn giá; Phần công việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình xác định theo hình thức tỷ lệ phần trăm.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở xã Sơn A, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
 • 496.557.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:137
  Ngày xuất bản10/07/2009