Xây dựng mở rộng Trường THCS Tân Thạnh Đông

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mở rộng Trường THCS Tân Thạnh Đông. Dự án nhóm C, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM
Số hiệu: 17/QĐ – SKHĐT
Ngày ban hành: 22/02/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 117/QĐ-SXD-QLKTXD
Ngày ban hành: 05/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 25.910.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mở rộng Trường THCS Tân Thạnh Đông (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  09 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT Phần thiết bị
 • 8.267.730 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 07/2009Theo tỷ lệ phần trăm Từ ngày ký hợp đồng đến khi có Kết quả đấu thầu
  10 Lắp đặt thiết bị
 • 3.217.015.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 07/2009Trọn gói 60 ngày
  11 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị
 • 24.545.828 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 09/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  12 Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 80.519.280 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 07/2009Theo đơn giá 360 ngày
  13 Tư vấn kiểm toán
 • 85.503.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm 45 ngày
  14 Lắp đặt trạm hạ thế 3×75 KVA
 • 50.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 09/2009Trọn gói 60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 141
  Ngày xuất bản 14/07/2009