Mua sắm trụ BTLT

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trụ BTLT. Dự án nhóm C, ngành Điện.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực 3
Số hiệu: 1388/QĐ-ĐL3-8
Ngày ban hành: 03/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực 3
Số hiệu: 3013/QĐ-ĐL3-8
Ngày ban hành: 14/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn vay và tái đầu tư của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 13.898.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trụ BTLT (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1-XDCB-PC3: Cung cấp trụ BTLT Gói thầu số 1-XDCB-PC3: Cung cấp trụ BTLT
 • 1.301.831.065 (VND)
 • Vốn vay và tái đầu tư của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 7 và 8 năm 2009Theo đơn giá 60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 142
  Ngày xuất bản 17/07/2009