Công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1

Kế hoạch đấu thầu công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1. Dự án nhóm B, ngành Điện.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3
Số hiệu: Số 31/QĐ-HĐQT
Ngày ban hành: 19/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3
Số hiệu: 44/QĐ-HĐQT
Ngày ban hành: 13/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Tổng mức đầu tư:
 • 286.830.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1 (28 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói số 1 Cung cấp thiết bị cơ khí thủy lực , thuỷ công và thiết bị điện trong nhà máy
 • 45.746.470.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển Quý II/2010Theo đơn giá 18 tháng
  Gói số 2 Cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thuỷ công đập dâng – đập tràn, cửa nhận nước và đường hầm
 • 15.129.940.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Theo đơn giá 20 tháng
  Gói số 3 Xây dựng cửa nhận nước, đường hầm áp lực, tháp điều áp, nhà máy, kênh xả và công trình phụ trợ
 • 83.036.120.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo đơn giá 20 Tháng
  Gói số 4 Xây dựng đập dâng – đập tràn, công trình phụ trợ và lắp đặt thiết bị quan trắc
 • 57.079.420.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Theo đơn giá 20 Tháng
  Gói số 5 Xây dựng đường quản lý vận hành VH1 và cầu qua sông Đa Krông
 • 13.157.840.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo đơn giá 20 Tháng
  Gói số 6 Xây dựng và lắp đặt trạm biến áp nâng, đoạn đường dây đấu nối vào trạm
 • 1.784.210.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2010Theo đơn giá 20 Tháng
  Gói số 7 Cung cấp VTTB và thi công xây dựng đường dây; trạm cấp điện thi công
 • 2.377.250.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo đơn giá 06 tháng
  Gói số 8 Cung cấp máy biến áp
 • 5.455.250.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2010Theo đơn giá 06 tháng
  Gói số 9 Cung cấp thiết bị nhất thứ trạm biến áp nâng và hệ thống đo đếm
 • 2.425.260.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2010Theo đơn giá 06 tháng
  Gói số 10 Cung cấp thiết bị trạm biến áp cấp điện thi công
 • 738.940.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 02 tháng
  Gói số 12 Lắp đặt thiết bị cơ khí thuỷ lực, thuỷ công và thiết bị điện trong nhà máy
 • 5.086.340.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2010Theo đơn giá 10 tháng
  Gói số 13 Thí nghiệm hiệu chỉnh nhà máy
 • 1.130.680.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2011Theo đơn giá 03 tháng
  Gói số 14 Vận chuyển thiết bị nhập khẩu
 • 1.600.430.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2010Theo đơn giá 12 tháng
  Gói số 16 Tư vấn khảo sát và lập TKBVTC đường QLVH VH1 và cầu qua sông Đa Krông
 • 450.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 02 tháng
  Gói số 17 Tư vấn khảo sát và lập TKBVTC hệ thống cấp điện thi công, đấu nối và vận hành
 • 270.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 02 tháng
  Gói số 19 Tư vấn khảo sát xây dựng phục vuj lập TKBVTC hạng mục cụm đầu mối, tuyến năng lượng và công trình phụ trợ
 • 3.080.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 06 tháng
  Gói số 21 Tư vấn lập thiết kế BVTC hạng mục cụm đầu mối, tuyến năng lượng và công trình phụ trợ
 • 4.007.240.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 06 tháng
  Gói số 29 Tư vấn giám sát môi trường trong giai đoạn thi công
 • 120.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Theo đơn giá 20 tháng
  Gói số 30 Kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư
 • 120.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Theo đơn giá 20 tháng
  Gói số 31 Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình
 • 120.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Theo đơn giá 20 tháng
  Gói số 32 Rà phá bom mìn vật nổ giai đoạn lập BVTC
 • 2.559.740.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Theo đơn giá 03 tháng
  Gói số 33 Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt công trình; bảo hiểm vận chuyển thiết bị
 • 1.848.360.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu hạn chế, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Theo tỷ lệ phần trăm 20 tháng
  Gói số 34 Quan trắc biến dạng công trình
 • 120.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Theo đơn giá 20 tháng
  Gói số 36 Kiểm toán công trình
 • 430.050.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2011Theo tỷ lệ phần trăm 06 tháng
  Gói số 39 Xây dựng lưới tam giác thuỷ công, thuỷ chuẩn và đưa tim mốc ra thực địa
 • 250.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Theo đơn giá 03 tháng
  Gói số 41 Lập phương án phòng chống cháy nổ
 • 100.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Theo đơn giá 03 tháng
  Gói thầu số 42 Phòng chống cháy rừng
 • 90.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Theo đơn giá 03 tháng
  Gói số 18 Tư vấn khảo sát và lập TKBVTC khu nhà QLVH và công trình đồng bộ
 • 50.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 02 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 141
  Ngày xuất bản 16/07/2009