Gói thầu: Rà phá bom mìn vật nổ giai đoạn lập BVTC – công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1

Gói thầu: Rà phá bom mìn vật nổ giai đoạn lập BVTC – Kế hoạch đấu thầu công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1

Gói số 32
Quý I/2010
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.559.740.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EC
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1