Gói thầu: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị – dự án Đầu tư Máy xén tại Xí nghiệp In Bao Bì Khatoco

Gói thầu: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị – Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư Máy xén tại Xí nghiệp In Bao Bì Khatoco

02
tháng 7/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 12.405.187 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư Máy xén tại Xí nghiệp In Bao Bì Khatoco