Gói thầu số 10: Khảo sát, TKKT-TC và tuyến đường từ Quảng Ngãi đến nhà máy tại Ngọc Tem – và lựa chọn nhà thầu năm 2008- Dự án thủy điện Thượng Kon Tum

Gói thầu số 10: Khảo sát, TKKT-TC và tuyến đường từ Quảng Ngãi đến nhà máy tại Ngọc Tem – Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008- Dự án thủy điện Thượng Kon Tum

TKT-10
năm 2009
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 500.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008- Dự án thủy điện Thượng Kon Tum