Gói thầu số 20: Tư vấn. khảo sát, Thiết kế kỹ thuật-Thi công và dự toán nhà điều hành Ban QLDA tại KonPlong – và lựa chọn nhà thầu năm 2008-

Gói thầu số 20: Tư vấn. khảo sát, Thiết kế kỹ thuật-Thi công và dự toán nhà điều hành Ban QLDA tại KonPlong – Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008-

TKT-20
năm 2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 150.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008- Dự án thủy điện Thượng Kon Tum