Gói thầu: Cung cấp điện khai trường-Mua sắm và lắp đặt thiết bị – Bóc đất tầng phủ

Gói thầu: Cung cấp điện khai trường-Mua sắm và lắp đặt thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Bóc đất tầng phủ

THĐT4.2
QuýIII năm 2009 đến QuýII năm 2010
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 7359900000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Bóc đất tầng phủ