Sửa chữa nâng cấp phòng hậu cần, vận tải và xây mới nhà ăn, bệnh xá C5, nhà vệ binh, trạm xăng, xưởng sửa chữa kỹ thuật Bộ chỉ huy quân sự TP.HCM

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa nâng cấp phòng hậu cần, vận tải và xây mới nhà ăn, bệnh xá C5, nhà vệ binh, trạm xăng, xưởng sửa chữa kỹ thuật Bộ chỉ huy quân sự TP.HCM. Dự án nhóm A, ngành Quốc phòng an ninh.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 4947/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01/11/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng TP.HCM
Số hiệu: 07/QĐ-SXD-QLKTXD
Ngày ban hành: 08/01/2008
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Quốc phòng, an ninh
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 31.536.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa nâng cấp phòng hậu cần, vận tải và xây mới nhà ăn, bệnh xá C5, nhà vệ binh, trạm xăng, xưởng sửa chữa kỹ thuật Bộ chỉ huy quân sự TP.HCM (05 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Tư vấn giám sát thi công xây lắp + thiết bị xây lắp
 • 531.042.391 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm 12 tháng
  02 Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình
 • 106.208.478 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 12 tháng
  03 Tư vấn kiểm toán
 • 92.503.689 (VND)
 •  (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2010Theo tỷ lệ phần trăm 02 tháng
  04 bảo hiểm công trình
 • 53.422.601 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Trọn gói 12 tháng
  05 xây lắp + thiết bị trong xây lắp
 • 28.534.278.494 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu hạn chế, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Hợp đồng hỗn hợp 12 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 145
  Ngày xuất bản 22/07/2009