Gói thầu: Rạch Cầu Kinh, Đường Nguyễn Văn Cừ, Cách Mạng Tháng Tám, Hẻm 300, hẻm 72B Nguyễn Thị Minh Khai – Kế hoạch Đấu thầu Dự án Thành phần số 6: Nâng cấp cơ sở hạ tầng

Gói thầu: Rạch Cầu Kinh, Đường Nguyễn Văn Cừ, Cách Mạng Tháng Tám, Hẻm 300, hẻm 72B Nguyễn Thị Minh Khai – Kế hoạch đấu thầu: Dự án Thành phần số 6: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 1 và 2 và hỗ trợ kỹ thuật, thiết kế, giám sát, đào tạo cho Giai đoạn II thuộc Dự án Nâng cấp Đô thị TP. Cần Thơ.

CP21-2
2009-2010
540 ngày
Giá gói thầu:
 • 45.626.140.000 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu Dự án Thành phần số 6: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 1 và 2 và hỗ trợ kỹ thuật, thiết kế, giám sát, đào tạo cho Giai đoạn II thuộc Dự án Nâng cấp Đô thị TP. Cần Thơ