Cải tạo, nâng cấp đường Pắc Khuông – Thiện Long, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp đường Pắc Khuông – Thiện Long, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu: 2521/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu: 1280/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 94.839.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp đường Pắc Khuông – Thiện Long, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (08 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 01 Gói thầu số 01: Đoạn từ Km 0-Km2
 • 8.174.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 12 tháng
  Gói thầu số 02 Gói thầu số 02: Đoạn từ Km2-Km5+500
 • 8.367.100.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 12 tháng
  Gói thầu số 03 Gói thầu số 03: Đoạn từ Km5+500-Km8
 • 10.110.600.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 12 tháng
  Gói thầu số 04 Gói thầu số 04: Đoạn từ Km8-Km11
 • 8.852.800.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 12 tháng
  Gói thầu số 05 Gói thầu số 05: Đoạn từ Km11-Km14+300
 • 8.546.700.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 12 tháng
  Gói thầu số 06 Gói thầu số 06: Đoạn từ Km14+300-Km17+500
 • 9.382.600.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 12 tháng
  Gói thầu số 07 Gói thầu số 07: Đoạn từ Km17+500-Km19+500
 • 10.373.500.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 12 tháng
  Gói thầu số 08 Gói thầu số 08: Đoạn từ Km19+500-Km22+596.66
 • 11.111.300.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 12 tháng

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • KHDT Size 707 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 146
  Ngày xuất bản 21/07/2009