Gói thầu: Gói thầu số 1: Thi công xây lắp 02 nhà ở học viên; 02 bể nước ngầm; cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà; máy bơm nước; máy bơm chữa cháy; bình chữa cháy – Xây lắp

Gói thầu: Gói thầu số 1: Thi công xây lắp 02 nhà ở học viên; 02 bể nước ngầm; cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà; máy bơm nước; máy bơm chữa cháy; bình chữa cháy – Kế hoạch đấu thầu: Xây lắp hiết bị hạng mục công trình Nhà ở học viên 8E, 8F thuộc dự án cải tạo nâng cấp, xây mới mở rộng trường Đại học An ninh Nhân dân

08
Quý III/2009-Quý IV/2009
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 38.749.193.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu hạn chế
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây lắp + thiết bị hạng mục công trình Nhà ở học viên 8E, 8F thuộc dự án cải tạo nâng cấp, xây mới mở rộng trường Đại học An ninh Nhân dân