Gói thầu: Chi phí khảo sát địa chất – dự án Xây dựng mở rộng Trường Tiểu Học Trung Lập Hạ

Gói thầu: Chi phí khảo sát địa chất – Kế hoạch đấu thầu: dự án Xây dựng mở rộng Trường Tiểu Học Trung Lập Hạ

02
Quý IV/2008
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 55.564.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: dự án Xây dựng mở rộng Trường Tiểu Học Trung Lập Hạ