Gói thầu: Lắp đặt trạm hạ thế 3×75 KVA – dự án Xây dựng mở rộng Trường Tiểu Học Trung Lập Hạ

Gói thầu: Lắp đặt trạm hạ thế 3×75 KVA – Kế hoạch đấu thầu: dự án Xây dựng mở rộng Trường Tiểu Học Trung Lập Hạ

16
Tháng 01 năm 2010
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 50.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: dự án Xây dựng mở rộng Trường Tiểu Học Trung Lập Hạ