Mua sắm trang thiết bị y tế BVĐK huyện Phước Long năm 2008-2009

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế BVĐK huyện Phước Long năm 2008-2009. Dự án nhóm B, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bình Phước
Số hiệu:2552/QĐ-UBND
Ngày ban hành:26/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bình Phước
Số hiệu:2552/QĐ-UBND
Ngày ban hành:26/11/2008
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Y tế
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ,
Tổng mức đầu tư:
 • 15292045148(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế BVĐK huyện Phước Long năm 2008-2009 (02 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Mua sắm trang thiết bị y tế BVĐK huyện Phước Long năm 2008-2009
 • 6329250000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2008-2009Trọn gói90 ngày
  02Mua sắm trang thiết bị y tế BVĐK huyện Phước Long năm 2009-2010
 • 6860512500 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009-2010Trọn gói90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:156
  Ngày xuất bản06/08/2009